Αδυνατιστικό πακέτο.

16 επισκέψεις μόνο με 160 euro!!!

4-Cavitation

4-Liposauna

4-Starvac

4-Pressotherapy

Power and Design by Drogitis Nick