Αποτρίχωση με IPL

Το παλμικό φως μπορεί να θεωρηθεί η εξέλιξη των laser. Είναι και αυτό ένα είδος φωτός αλλά οι διαφορές του με τα laser είναι που το καθιστούν πιο έμπιστο και πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή. Ας δούμε τις κυριότερες από αυτές:
Η βασικότερη διαφορά τους είναι το φάσμα του φωτός που εκπέμπουν.
Το παλμικό φως εφαρμόζεται σε όλες τις επιδερμίδες και ικανοποιεί έτσι όλη την πελατεία μας. Μια δεύτερη διαφορά είναι η ισχύς και η διάρκεια των παλμών. Οι συσκευές παλμικού φωτός εκπέμπουν λιγότερο ισχυρούς και μεγαλύτερης διάρκειας παλμούς. Αυτό αμέσως, περιορίζει τη δράση της ακτινοβολίας στους επιθυμητούς στόχους, τις τρίχες, επηρεάζοντας την επιδερμίδα σε μικρότερο βαθμό και μειώνοντας έτσι τον τραυματισμό της. Μια Τρίτη διαφορά είναι οι απώλειες φωτός που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή των laser και που μεταφράζονται σε μειωμένη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.
Τέλος, δυο σημεία που έχουν πρακτική σημασία για τον πελάτη είναι ο πόνος και ο χρόνος εφαρμογής. Το αίσθημα του πόνου είναι αισθητά μεγαλύτερο με τα laser απ’ ότι με το παλμικό, ενώ οι μικρότερες κεφαλές των συσκευών laser αυξάνουν τον απαιτούμενο χρόνο εφαρμογής τους.
Όλα τα παραπάνω συστήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και έτσι τα αποτελέσματά τους στην αποτρίχωση εξαρτώνται από:
- Το είδος της συσκευής
- Τις παραμέτρους ακτινοβόλησης
- Το χρώμα της επιδερμίδας
- Το χρώμα της τρίχας
- Την περιοχή του σώματος
- Το χρονικό διάστημα μεταξύ των θεραπειών και φυσικά
- Το στάδιο ανάπτυξης της τρίχας

Power and Design by Drogitis Nick